برای امنیت بیشتر سیستم های نظارتی به نکات زیر توجه کنید.

برای امنیت بیشتر سیستم های نظارتی به نکات زیر توجه کنید.

در صورتی که از روش Port Forwarding برای اتصال به دوربین ها و دستگاه ها استفاده می کنید، برای کاهش ریسک امنیتی موارد زیر را در نظر بگیرید:

• تنها پورت های لازم را باز کنید. نیازی به باز کردن تمام پورت های دستگاه نیست.
(به عنوان مثال برای دستیابی به دستگاه از طریق Web شما تنها نیاز به باز کردن پورت 80 دارید.)

• حتما پسورد مربوط به کاربر ادمین را تغییر داده و مطمئن شوید که برای تمامی کاربر های تعریف شده روی دستگاه، پسوردهای قوی تنظیم شده باشد.
(به پسوردهایی قوی گفته می شود که ترکیبی از حروف کوچک، بزرگ، عدد و علامت ها باشد.)

• از استفاده کردن پورت های معمول پرهیز کرده و سعی کنید آنها را تغییر دهید. به عنوان مثال برای دستیابی به دستگاه از طریق WEB به صورت معمول از پورت 80 استفاده می شود بنابراین بهتر است به جای آن از عدد دیگری در رنج 1024 تا 65535 استفاده کنید.

error: Content is protected !!