طراحی، مشاوره و پشتیبانی

طراحی، مشاوره و پشتیبانی

طراحی و نصب سیستم های نظارتـی

شرکت ایده پرداز پرارین، در زمینه طراحی و نصب سیستم های نظـارت تصویـری، با بکـارگیـری کارشناسـان و مهندسیـن خـود، قـادر به ارائـه راهکـارهـای بـروز امنیتـی با توجـه به شرایـط محیطـی، محدودیـت هـای موجـود در راستـای تحقـق نیـاز مشتـری می باشــد.

خدمـات ایـن شرکـت شامـل: مشـاوره، طراحـی، تأمیـن کـالا، نصـب و راه انـدازی، پشتیبانـی فنـی و تأمیـن و نگهـداری می باشـد.

 

مشـاوره ، طراحی و اجـرای سیستم هـای نظارتـی، امنیتـی و حفاظتـی:

طراحی و اجرای سیستم های نظارتی (دوربین های مدار بسته).

طراحی و اجرای سیستم های اعلام حریق و دزدگیر.

راه اندازی انتقال تصاویر در بسترهای مختلف.

طراحی و اجرای اتاق مانیتورینگ.

ارائه راهکارهای بی سیم در پروژه هایی که امکان کابل کشی وجود ندارد.

 

پشتیبانی و نگهداری سیستم های نظارتی، امنیتی و حفاظتی:

عقد قراردادهای پشتیبانی و نگهداری سیستم ها.

عیب یابی و تعمیر دوربین ها و دستگاه ها.

 

برگزاری دوره های آموزشی و سمینارها

برگزاری دوره های آموزشی در زمینه دوربین های مداربسته و اعلان حریق.

برگزاری سمینارها در شهرهای مختلف.

ارائه مقالات و تهیه فیلم های آموزشی.

ایده پرداز پرارین
error: Content is protected !!